Thursday, April 3, 2008

DANH SÁCH CÁC NẠN NHÂN LƯƠNG TÂM
TẠI VIỆT
NAM
(Cập nhật ngày Quốc tế Nhân quyền 10-12-2007)

I- BỊ GIAM CẦM CHƯA XÉT XỬ

1- Đoàn Huy Chương;
2- Đoàn Văn Diên;
3- Hồ Thị Bích Khương;
4- Huỳnh Tấn Phát;
5- Lê Bá Triết;
6- Lê Phan Văn;
7- Lê Trung Hiếu;
8- Nguyễn Ngọc Quang;
9- Nguyễn Quốc Quân;
10- Nguyễn Tấn Hoành;
11- Nguyễn Thế Vũ;
12- Nguyễn Thị Thanh Vân;
13- Nguyễn Thị Thanh;
14- Nguyễn Thị Thịnh;
15- Nguyễn Thị Thùy Trang;
16- Nguyễn Thị Tuyết;
17- Nguyễn Tuấn;
18- Nguyễn Văn Ngọc;
19- Nguyễn Viết Trung;
20- Phạm Bá Hải;
21- Somsak Khunmi;
22- Trần Khải Thanh Thủy;
23- Trần Thị Lệ Hằng;
24- Trần Tuân;
25- Trịnh Quốc Thảo;
26- Trương Quốc Huy;
27- Trương Văn Ba;
28- Vũ Hoàng Hải;
29- Vương Quốc Hoài;
30- Vũ Văn Hùng.


II- BỊ GIAM TÙ ĐÃ CÓ ÁN

* Dưới 7 năm

1- Dương Thị Tròn;
2- Huỳnh Nguyên Đạo;
3- Lê Nguyên Sang;
4- Lê Thị Công Nhân;
5- Lê Văn Sóc;
6- Mai Thị Dung;
7- Nguyễn Bắc Truyễn;
8- Nguyễn Bình Thành;
9- Nguyễn Phong;
10- Nguyễn Thanh Phong;
11- Nguyễn Thị Hà;
12- Nguyễn Văn Đài;
13- Nguyễn Văn Thơ;
14- Nguyễn Văn Thùy;
15- Phan Văn Bản;
16- Tô Văn Mãnh;
17- Trần Quốc Hiền;
18- Trần Thanh Phong;
19- Võ Văn Bửu;
20- Võ Văn Thanh Liêm;
21- Võ Văn Thanh Long.

* Trên 7 năm

1- Bùi Đăng Thủy;
2- Bùi Rê;
3- Đinh Quang Hải;
4- Đỗ Hữu Nam;
5- Đỗ Thanh Vân;
6- Hồ Long Đức;
7- Huỳnh Anh Trí;
8- Huỳnh Anh Tú;
9- Huỳnh Bửu Châu;
10- Lại Phú Thuận;
11- Lâm Kiên;
12- Lâm Quang Hải;
13- Lê Đông Phương;
14- Lê Kim Hưng;
15- Lê Văn Chương;
16- Lê Văn Tính;
17- Mai Xuân Khánh;
18- Ngô Thanh Sơn;
19- Ngô Văn Ninh;
20- Nguyễn Anh Hảo;
21- Nguyễn Anh Hào;
22- Nguyễn Hoàng Giang;
23- Nguyễn Hữu Cầu;
24- Nguyễn Hữu Phu;
25- Nguyễn Minh Mẫn;
26- Nguyễn Ngọc Phương;
27- Nguyễn Sĩ Bằng;
28- Nguyễn Sinh Nhặt;
29- Nguyễn Thanh Vân;
30- Nguyễn Tuấn Nam;
31- Nguyễn Văn Chung;
32- Nguyễn Văn Điền;
33- Nguyễn Văn Hậu;
34- Nguyễn Văn Hoa;
35- Nguyễn Văn Hưởng;
36- Nguyễn Văn Lý;
37- Nguyễn Văn Minh;
38- Nguyễn Văn Nhựt;
39- Nguyễn Văn Phương;
40- Nguyễn Văn Sĩ;
41- Nguyễn Văn Thân;
42- Nguyễn Văn Trại;
43- Nguyễn Văn Xuân;
44- Nguyễn Viết Huân;
45- Phạm Minh Trí;
46- Phạm Minh Tuấn;
47- Phạm Văn Mười;
48- Phạm Xuân Thân;
49- Phan Quốc Dũng;
50- Phan Văn Trước;
51- Phương Văn Kiếm;
52- Sơn Nguyễn Thanh Điền;
53- Tô Thanh Hồng;
54- Trần Công Minh;
55- Trần Văn Bửu;
56- Trần Văn Đức;
57- Trần Văn Mát;
58- Trần Văn Thái;
59- Trần Văn Thiêng;
60- Trương Văn Duy;
61- Trương Văn Sương;
62- Võ Sĩ Cường;
63- Võ Văn Ngọc;
64- Võ Văn Xúc;
65- Vòng Sĩ Hồng.

III- BỊ QUẢN CHẾ TẠI GIA

1- Bùi Quang Định;
2- Bùi Văn Hách;
3- Hà Văn Di Hồ;
4- Hồ Văn Trọng;
5- Lê Chí Quang;
6- Lê Thị Hồng Liên;
7- Mã Văn Bảy;
8- Nguyễn Đan Quế;
9- Nguyễn Đình Huy;
10- Nguyễn Hồng Quang;
11- Nguyễn Khắc Toàn;
12- Nguyễn Phước Hậu;
13- Nguyễn Thị Ngọc Lan;
14- Nguyễn Văn Vinh;
15- Nguyễn Vũ Bình;
16- Phạm Hồng Sơn;
17- Phạm Ngọc Thạch;
18- Phạm Quế Dương;
19- Thích Huyền Quang;
20- Thích Quảng Độ;
21- Thích Thiện Minh;
22- Tống Văn Chinh;
23- Trần Nguyên Hưỡn;
24- Trần Văn Lương;
25- Trương Văn Đức;
26- Võ Thị Gấm;
27- Y’ Oal Nie

IV- BỊ SÁCH NHIỄU HAY THEO DÕI

1- Bạch Ngọc Dương;
2- Chân Tín;
3- Đỗ Nam Hải;
4- Dương Thị Xuân;
5- Hà Sĩ Phu;
6- Hồ Hoàng Duy;
7- Hoàng Minh Chính;
8- Hoàng Tiến;
9- Lê Ái Quốc;
10- Lê Hồng Hà;
11- Lê Quốc Quân;
12- Lê Thị Kim Thu;
13- Lê Trí Tuệ;
14- Lê Văn Sỹ;
15- Lư Thị Thu Duyên;
16- Lư Thị Thu Trang;
17- Lương Văn Sinh;
18- Ngô Hoài Nở;
19- Nguyễn Chính Kết;
20- Nguyễn Công Chính;
21- Nguyễn Hữu Giải;
22- Nguyễn Khắc Toàn;
23- Nguyễn Phương Anh;
24- Nguyễn Thanh Giang;
25- Nguyễn Xuân Nghĩa,
26- Phạm Thanh Nhiên;
27- Phạm Văn Trội;
28- Phan Thế Hải;
29- Phan Văn Lợi;
30- Tân Vĩnh Phát;
31- Thích Không Tánh;
32- Trần Anh Kim;
33- Trần Đình Nguyên;
34- Trần Thị Lệ;
35- Trần Văn Hòa;
36- Trương Quốc Tuấn;
37- Vi Đức Hồi;
38- Võ Thanh Chương;
39- Võ Văn Nghệ,
40- Vũ Hùng;
41- Vũ Minh Khánh;
42- Vũ Thanh Phương;
43- Y Beo;
44- Y-Dik;
45- Y-Kor;
46- Y-Phương;
47- Y-Yan.

TRỞ VỀ
TRANG ĐẦU TIÊN______________________________________________________