Thursday, April 3, 2008

Qua Kháng Thư số 08, Khối 8406 Phát động
NGÀY DÂN CHỦ CHO VIỆT
NAM
01 & 15 mỗi tháng
NGÀY TOÀN DÂN MẶC ÁO TRẮNG

(01 - 12 - 2006 bắt đầu)

Việt Nam, ngày 25 tháng 11 năm 2006

A. Từ tháng 7-2006 đến nay, đặc biệt trong thời gian trước và sau Hội nghị APEC 14-2006 tại Việt Nam, Nhà cầm quyền CSVN đã / đang đàn áp rất thô bạo dã man và đã / đang bắt giữ vô pháp luật nhiều Công dân và Thành viên Khối 8406…

B. Chúng tôi, Khối 8406, đã quá đủ cơ sở để kết luận rằng :

Nhà cầm quyền CSVN, qua những hành vi trên đây, đã vi phạm đặc biệt nghiêm trọng :

- Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc năm 1948, Việt Nam xin tham gia năm 1977.

- Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị được Liên Hiệp Quốc biểu quyết năm 1966, Việt Nam xin tham gia năm 1982.

- Tuyên ngôn Phụ đính Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc ngày 09-12-1998 (nhân kỷ niệm 50 năm Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền).

- Hiến pháp Nhà cầm quyền CSVN năm 1992.

- Bộ luật tố tụng hình sự Nhà cầm quyền CSVN năm 2003…

C. Chúng tôi, Khối 8406, đồng thanh tuyên bố trước công luận quốc tế :

1- Chúng tôi cực lực phản đối và yêu cầu Nhà cầm quyền CSVN phải chấm dứt ngay các hành động bắt giam, quản chế, giới hạn, đàn áp, khủng bố, đánh đập, đe doạ, quấy nhiễu vô pháp luật các Công dân của mình…

2- Chúng tôi tha thiết kêu gọi Liên Hiệp Quốc, các Quốc hội, các Chính phủ, các Vị Lãnh đạo chính trị và các Chính khách vừa tham dự Hội nghị APEC 14-2006 tại Việt Nam, các Tổ chức Nhân quyền quốc tế, các Cơ quan Ngôn luận hoàn vũ, toàn thể Đồng bào Việt Nam hải ngoại, hãy tạo các áp lực cần thiết để buộc Nhà cầm quyền CSVN phải triệt để tuân thủ nghiêm túc các Tuyên ngôn và Công ước Quốc tế cơ bản mà chính họ đã xin được ký kết tham gia. Nếu những hành vi đàn áp trên của nhà cầm quyền CSVN còn tiếp tục và chế độ độc đoán độc đảng còn được duy trì, thì Quý vị thấy được CSVN có thực tâm muốn đưa Dân tộc Việt Nam hoà nhập vào Cộng đồng Nhân loại văn minh hôm nay hay không và có đáng tin cậy để bang giao, hợp tác hay không.

3- Chúng tôi kêu gọi và đề nghị, nếu có thể được, tất cả Thành viên Khối 8406 quốc nội - hải ngoại, tất cả Thành viên Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam trong và ngoài Nước, toàn thể Đồng bào VN yêu chuộng Tự do - Dân chủ cho VN, cũng như mọi Người Thiện chí quan tâm đến Dân chủ Việt Nam trên toàn cầu :

chọn hai ngày 01 & 15 mỗi tháng
bắt đầu từ ngày 01-12-2006 làm :
NGÀY DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM
NGÀY TOÀN DÂN MẶC ÁO TRẮNG

khi đi làm, đi học, và trong mọi sinh hoạt văn hoá - giải trí…(trừ khi phải khoác áo ấm), để :

- Hiệp thông với Anh Chị Em Dân chủ đang bị đàn áp khốc liệt tại quốc nội,

- Nhắc nhở mọi người quan tâm đến công cuộc đấu tranh Dân chủ cho Việt Nam,

- Đồng thời cũng nhắc nhở Nhà cầm quyền CSVN biết lòng Dân đang khao khát Tự do Dân chủ cho Tổ quốc là không thể đảo ngược.

Tuyên kháng tại Việt Nam, ngày 25 tháng 11 năm 2006

Đại diện lâm thời Khối 8406
gồm 2.036 Chiến sĩ Dân chủ Hoà bình
& hàng vạn Công dân quốc nội & hải ngoại :

Công dân Đỗ Nam Hải, kỹ sư, Sài Gòn.
Công dân Trần Anh Kim, Cựu Sĩ quan, Thái Bình.
Công dân Nguyễn Văn Lý, Linh mục Công giáo, Huế.

TRỞ VỀ
TRANG ĐẦU TIÊN______________________________________________________