Friday, April 4, 2008

Thư chào mừng Ông Tân Đại sứ Hoa Kỳ
tại Việt Nam

Việt Nam ngày 16-08-2007

Kính gửi
Ngài Tân Đại sứ Michael Michalak
Tòa Đại sứ Hoa Kỳ, Hà Nội
Việt Nam

Kính thưa Ngài Tân Đại sứ,

Chúng tôi, ghi danh dưới đây, là Đại diện lâm thời Khối 8406 gồm hàng vạn Chiến sĩ Dân chủ Hòa bình Việt Nam trong cũng như ngoài nước, những con người đã ký tên vào Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam ngày 08-04-2006 vì quyết công khai đứng lên đương đầu với chế độ độc tài Cộng sản để đấu tranh bất bạo động cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ, đa đảng và đa nguyên.

Chúng tôi được biết vào ngày hôm nay, 16-08-2007, qua sự ủy nhiệm của Tổng Thống Goeorge W. Bush, Ngài đã đến Việt Nam để thi hành chức vụ đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ, thay thế cho cựu Đại sứ Michael Marine. Chúng tôi cũng được biết hôm 10-08 mới rồi, Ngài đã gặp một số đồng bào Việt Nam chúng tôi cư ngụ tại vùng thủ đô Washington.

Trong cuộc gặp gỡ ấy, Ngài cho biết khi tới Việt Nam làm việc, Ngài sẽ quan tâm đến vấn đề nhân quyền, sự phát triển kinh tế cũng như nền giáo dục tại đất nước chúng tôi. Đó là những mối quan tâm chính đáng và liên hệ với nhau chặt chẽ, bởi lẽ Việt Nam đang thiếu nhân quyền trầm trọng, người dân mất hết mọi thứ tự do nên kinh tế đất nước không thể nào phát triển và nền giáo dục cũng do đó lâm vào bế tắc, tụt hậu.

Với truyền thống dân chủ của Hoa Kỳ, quốc gia được mệnh danh là “vùng đất của kẻ tự do, quê hương của người dũng cảm”, chúng tôi hy vọng Ngài Tân đại sứ sẽ nhanh chóng, mạnh mẽ và hữu hiệu góp phần vào việc đem đến tự do, dân chủ cho dân tộc chúng tôi cũng như sẽ nhiệt tình hỗ trợ cho những nhà dân chủ Việt Nam đang dũng cảm đòi mọi nhân quyền và dân quyền cho đồng bào.

Kính chào và kính chúc Ngài an mạnh để hoàn thành nhiệm vụ.

Đại diện lâm thời Khối 8406

Đỗ Nam Hải, kỹ sư, Sài Gòn
Trần Anh Kim, cựu sỹ quan, Thái Bình.
Phan Văn Lợi, linh mục, Huế
Nguyễn Xuân Nghĩa, văn sĩ, Hải Phòng

TRỞ VỀ
TRANG ĐẦU TIÊN______________________________________________________