Tuesday, September 28, 2010


TỦ SÁCH KHỐI 8406Vì nhu cầu phổ biến tại quốc nội cho đồng bào mọi giới
(đặc biệt trí thức và sinh viên học sinh)
những tài liệu đấu tranh căn bản, vắn gọn,

Khối 8406 xin trân trọng giới thiệu
Tủ sách Khối 8406
gồm những tập tài liệu, mỗi tập dầy trên dưới 100 trang
cỡ nửa trang A4 (là loại giấy thông dụng tại VN),
được định dạng sẵn.

Độc giả chỉ cần tải xuống, in ra (chụp lại),
đóng đinh ghim (staple) là có ngay một hoặc nhiều tập
như tập vở học trò, dễ đọc, dễ chuyền tay.

Hiện có trên mạng dưới dạng .pdf (Adobe).


TỦ SÁCH KHỐI 8406
Gồm những tài liệu sau:


1- Cuộc chiến tranh của Hồ Chí Minh đánh dân tộc (Tâm Việt, tập 1)

2- Cuộc chiến tranh của Hồ Chí Minh đánh dân tộc (Tâm Việt, tập 2)

3- Cuộc chiến tranh của Hồ Chí Minh đánh dân tộc (Tâm Việt, tập 3)

4- Mao Trạch Đông trong cuộc sống đời thường (Bs Lý Chí Thỏa)

5- TGM Nguyễn Kim Điền, chứng nhân của sự thật và lẽ phải (nhiều tác giả, tập 1)

6- Hoàng Sa Trường Sa là của VN (nhiều tác giả, tập 1)

7- Hoàng Sa Trường Sa là của VN (nhiều tác giả, tập 2)

8- Từ độc tài đến dân chủ (Gene Sharp) và Thế nào là dân chủ (TĐS Hoa Kỳ tại VN)

9- Mậu Thân và cuộc thảm sát tại Huế (nhiều tác giả, tập 1)

10- Mậu Thân và cuộc thảm sát tại Huế (nhiều tác giả, tập 2)

11- Mậu Thân và cuộc thảm sát tại Huế (nhiều tác giả, tập 3)

12- Mậu Thân và cuộc thảm sát tại Huế (nhiều tác giả, tập 4)

13- Bức màn Bauxite và âm mưu Tây Nguyên (nhiều tác giả, tập 1)

14- Bức màn Bauxite và âm mưu Tây Nguyên (nhiều tác giả, tập 2)

15- Bức màn Bauxite và âm mưu Tây Nguyên (nhiều tác giả, tập 3)

16- Bức màn Bauxite và âm mưu Tây Nguyên (nhiều tác giả, tập 4)

17- Bức màn Bauxite và âm mưu Tây Nguyên (nhiều tác giả, tập 5)

18- Bức màn Bauxite và âm mưu Tây Nguyên (nhiều tác giả, tập 6)

19- Các văn kiện về Nhân quyền của Quốc tế và Việt Nam

20- Chân dung Bác Hồ (Kiều Phong)

21- Nhà cầm quyền CSVN từng nói gì về biên giới Việt-Trung và quan hệ Việt-Trung?

22- Hồ Chí Minh và một số vấn đề về trách nhiệm (Minh Võ, tập 1)

23- Hồ Chí Minh và một số vấn đề về trách nhiệm (Minh Võ, tập 2)

24- Cuộc Cải cách Ruộng đất tại miền Bắc (nhiều tác giả, tập 1)

25- Cuộc Cải cách Ruộng đất tại miền Bắc (nhiều tác giả, tập 2)

26- Cuộc Cải cách Ruộng đất tại miền Bắc (nhiều tác giả, tập 3)

27- Khối 8406: bản chất, đường lối và hoạt động (nhiều tác giả, tập 1)

28- Khối 8406: bản chất, đường lối và hoạt động (nhiều tác giả, tập 2)

29- Khối 8406: bản chất, đường lối và hoạt động (nhiều tác giả, tập 3)

30- Ngày long trời, đêm lở đất (Trần Thế Nhân, tập 1)

31- Ngày long trời, đêm lở đất (Trần Thế Nhân, tập 2)TRỞ VỀ
TRANG ĐẦU TIÊN


______________________________________________________


11- Mậu Thân và cuộc thảm sát tại Huế (nhiều tác giả, tập 3) (MS Word)
12- Mậu Thân và cuộc thảm sát tại Huế (nhiều tác giả, tập 4) (MS Word)
30- Ngày long trời, đêm lở đất (Trần Thế Nhân, tập 1) (MS Word)
31- Ngày long trời, đêm lở đất (Trần Thế Nhân, tập 2) (MS Word)