Sunday, March 23, 2008

Kháng Thư
về việc Chính phủ Thái Lan
cho dẫn độ ông Lý Tống sang Việt Nam

Kính thưa Đức Vua và Chính phủ Hoàng gia Thái Lan,
Kính thưa các Quốc hội, các Chính phủ, và các Tổ chức Nhân quyền Quốc tế,
Kính thưa toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài Nước,

Sau thời gian dài theo dõi vụ phi công Lý Tống, một Công dân Hoa Kỳ gốc Việt, rải truyền đơn chống Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, sau đó bị bắt giữ, xét xử, giam tù tại Thái Lan, và mới đây lại bị Chính phủ Thái Lan thuận cho dẫn độ về Việt Nam theo yêu cầu của Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sau khi phi công Lý Tống sẽ mãn hạn tù ngày 17-5 tới, chúng tôi, 166 Công dân quốc nội đang đấu tranh Tự do Dân chủ cho Việt Nam ký tên dưới đây, chung tiếng nói cùng mọi Đồng bào trong - ngoài Nước và mọi người khắp hoàn cầu đã và đang vận động công lý cho phi công Lý Tống, một Chiến sĩ kiên cường của Tự do, Dân chủ không chỉ cho Việt Nam mà còn cho các Nước khác nữa, đồng thanh tuyên bố:

1. Trong cuộc đấu tranh hiện giờ cho Tự do Dân chủ của Đất nước Việt Nam, có nhiều phương cách khác nhau. Ở đây chúng tôi không xét đến phương cách đã khiến ông Lý Tống bị pháp luật Thái Lan xử lý, giam cầm một thời gian khá dài và nay đã sắp mãn hạn tù, mà chỉ xét đến bản chất việc dẫn độ ông sang Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau khi ông đã thụ án.

2- Bay trên không phận Sài Gòn để rải truyền đơn chống Nhà cầm quyền Cộng sản độc tài chuyên chế Việt Nam là một hành vi chính trị, nên đây rõ ràng phải là một vụ án chính trị. Và tội trạng, nếu có, chỉ có thể là một tội chính trị không được dẫn độ, chiếu theo Hiệp ước Dẫn độ tội phạm của Liên Hiệp Quốc. Nay sở dĩ Công dân Hoa Kỳ Lý Tống, sau khi mãn hạn tù, vẫn còn bị Chính phủ Thái Lan thỏa hiệp cho dẫn độ về Việt Nam, đó chỉ là vì Chính phủ Thái Lan đã quá mềm yếu trước áp lực của Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, đang khi lẽ ra Chính phủ Thái Lan - vốn theo chế độ dân chủ - phải biểu dương tinh thần đấu tranh vì Tự do Dân chủ của phi công Lý Tống giữa Cộng đồng Quốc tế.

3. Chiếu điều 15 Công ước Quốc tế về Những Quyền Dân Sự và Chính trị, “không ai có thể bị kết án về một tội hình sự do những hành vi không cấu thành tội hình sự …”, thì việc vi rải truyền đơn kêu gọi giải thể Chế độ Cộng sản để thiết lập Chế độ Dân chủ, Tự do hoặc viết sách báo, diễn thuyết, phỏng vấn, biểu tình… là hành xử cách hợp pháp quyền Tự do phát biểu. Quyền này đã được thừa nhận bởi điều 69 của Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và điều 19 của Công ước Quốc tế về những Quyền Dân Sự và Chính trị mà Nhà Cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã ký kết tham gia và có nghĩa vụ tôn trọng. Vào giữa thế kỷ 19, khi công bố “Tuyên Ngôn Cộng Sản” kêu gọi vô sản toàn thế giới đứng lên dùng bạo lực lật đổ các Chính quyền Tư bản, ông tổ Chủ nghĩa và Chế độ Cộng sản là Karl Marx vẫn không hề bị Chính quyền Vương quốc Anh truy tố về tội phản nghịch hay tuyên truyền chống chế độ như Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hôm nay.

4. Chiếu điều 7 Công ước về Những Quyền Dân sự, Chính trị và Công ước Chống Tra tấn Hành hạ năm 1984, các Quốc gia hội viên không được dẫn độ các Công dân hay Trú dân sang một Quốc gia khác trong trường hợp có dấu hiệu rõ ràng hoặc hầu như chắc chắn xảy ra cho biết Quốc gia này thường có những thành tích “vi phạm nhân quyền thường xuyên, tập thể và thô bạo” và rằng những người nầy không bảo đảm được xét xử công khai, công bằng và vô tư, sẽ bị tra tấn hành hạ. Thế mà Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đang bị liệt vào danh sách “các Quốc gia cần đặc biệt quan tâm” về vấn đề Nhân quyền, Tự do Tôn giáo và Tự do Dân chủ. Điều nầy mới đây đã được tái xác nhận và cực lực lên án qua Báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Chính phủ Hoa Kỳ, qua các Nghị quyết của Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ, qua Nghị quyết của Nghị viện Liên Âu ngày 01-12-2005 về những vấn đề nhân quyền tại Việt Nam và đặc biệt là qua Nghị quyết 1481 của Nghị viện Hội đồng Châu Âu ngày 25-01-2006 lên án Chủ nghĩa và các Chế độ Cộng sản toàn trị đã và đang tiếp tục phạm tội ác chống loài người.

5. Vì phi công Lý Tống đã bị phạt 20 năm tù tại Việt Nam do việc rải truyền đơn kêu gọi dân chủ trên không phận Sài Gòn tháng 9-1992, mà lần này lại rải truyền đơn kêu gọi như vậy nữa, nên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đòi dẫn độ ông chỉ với mục đích muốn dập tắt ngọn lửa đấu tranh cho Tự do Dân chủ và không loại trừ việc trả thù Ông. Đây là một mục tiêu chính trị mà Luật Quốc Tế về Dẫn Độ không cho phép. Thành ra Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải lập tức rút lại bản Báo cáo trình lên Ủy ban Chống Khủng bố tại Brunei ngày 05-11-2001, trong đó đã nêu đích danh Ông Lý Tống với lời vu cáo bịa đặt Ông là thành phần “khủng bố quốc tế nguy hiểm” và từng đe dọa sẽ trừng phạt Ông nặng từ chung thân đến tử hình ; tiếp đến phải lập tức huỷ bỏ yêu cầu vô lý vô luật là dẫn độ Ông Lý Tống về Việt Nam để xử lý các hành động đấu tranh cho Tự do Dân chủ của ông.

6. Với kinh nghiệm xương máu của những người đang sống dưới chế độ Cộng sản và từng nếm trải một nền tư pháp chỉ biết sử dụng luật rừng, bất chấp công lý, chúng tôi tin chắc rằng dẫn độ là tử lộ cho phi công Lý Tống, rằng phi công Lý Tống - một khi sa vào tay Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam - thì sẽ bị chế độ tư pháp và chế độ giam nhốt cực kỳ hà khắc của Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam giết chết hoặc làm cho tàn phế bởi bao thủ đoạn hiểm độc, xảo trá, tàn bạo mà 60 năm lịch sử của chế độ này còn để lại bao bằng chứng rành rành, không thể chối cãi.

Vì thế chúng tôi đồng thanh kêu gọi :

1- Đức Vua Thái Lan hãy dùng hết uy tín của mình để can thiệp, yêu cầu Chính phủ Thái Lan không được nhượng bộ một yêu sách hết sức phi lý và bất công của Bạo quyền Cộng sản Việt Nam. Nếu để điều ấy xảy ra thì bộ mặt khả kính của Hoàng gia Thái Lan sẽ bị thương tổn nặng nề và bao công dân Thái Lan gốc Việt sẽ hết sức ngạc nhiên, hoang mang, đau khổ, lo sợ.

2- Chính phủ Thái Lan không được giao phi công Lý Tống cho Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sau khi ông mãn hạn tù. Là một quốc gia dân chủ và pháp trị mà hành xử như thế, Thái Lan vừa vi phạm Công ước quốc tế vừa xúc phạm lương tri của toàn thể loài người yêu chuộng dân chủ, nhất là của Dân tộc Việt Nam, và từ đó tự làm mất danh dự mình trên trường quốc tế.

3- Quốc hội và Chính phủ Hoa Kỳ phải làm mọi cách để bảo vệ một Công dân Hoa Kỳ gốc Việt từng được Tổng thống Hoa Kỳ R. Reagan, một trong những tác nhân chính yếu đập tan chế độ Cộng sản Đông Âu, tuyên dương là “Chiến sĩ Tự do”, bằng cách can thiệp yêu cầu Chính phủ Thái Lan ngưng việc chấp thuận dẫn độ phi công Lý Tống sang Việt Nam. Nếu Quốc hội và Chính phủ Hoa Kỳ bất lực trong việc nầy thì Uy tín và danh dự của Hoa Kỳ giữa Cộng đồng Quốc tế sẽ ra sao đây ?

4- Liên Hiệp Quốc, các Chính phủ và các Tổ chức Quốc tế, trong chiều hướng toàn cầu hóa nền dân chủ, hãy yêu cầu Thái Lan và Việt Nam nghiêm chỉnh tuân hành Công pháp quốc tế. Vì xâm phạm đến thanh danh và mạng sống một con người vô tội - trên phương diện chính trị ở đây - là xâm phạm đến toàn thể loài người.

5- Đồng bào trong và ngoài Nước hãy tiếp tục ủng hộ, vận động, trợ giúp đồng hương Lý Tống của chúng ta, một chiến sĩ đấu tranh kiên cường cho Tự do dân chủ mà đã và đang được đồng bào hải ngoại thương mến ca tụng là “Anh hùng Dân tộc”.

Chúng tôi nguyện xin Thượng Đế là Thẩm phán Tối cao, Công minh soi lòng mở trí và thúc đẩy tâm can mọi người để tất cả cùng nhận ra lẽ phải và thực thi công lý trong trường hợp tù nhân lương tâm Lý Tống.

Làm tại Việt Nam, ngày 27-4-2006

166 Công dân quốc nội đang đấu tranh Tự do Dân chủ cho Việt Nam
Cùng viết Kháng Thư và cùng ký tên :

1. Bs Nguyễn Xuân An, Huế
2. Gv Đặng Hoài Anh, Huế
3. Gv Đặng Văn Anh, Huế
4. Bs. Lê Hoài Anh, Nha Trang
5. Gs Nguyễn Kim Anh, Huế
6. Gs Nguyễn Ngọc Anh, Đà Nẵng
7. Dn Cai Viết Bản, Sài Gòn
8. Nv Trịnh Cảnh, Vũng Tàu
9. Lm F. X. Lê Văn Cao, Huế
10. Gv Lê Cẩn, Huế
11. Lm Giuse Hoàng Cẩn, Huế
12. Gv Trần Thị Minh Cầm, Huế
13. Lm Giuse Nguyễn Văn Chánh, Huế
14. Gv Nguyễn Thị Linh Chi, Cần Thơ
15. Gs Hoàng Minh Chính, Hà Nội
16. Gv Nguyễn Viết Cử, Quảng Ngãi
17. Ths Đặng Quốc Cường, Huế
18. Nv Nguyễn Đắc Cường, Phan Thiết
19. Dn Hồ Ngọc Diệp, Đà Nẵng
20. Ks Phạm Doãn, Sài Gòn
21. Gv Trần Doãn, Quảng Ngãi
22. Lê Thị Phú Dung, Sài Gòn
23. Gv Hồ Anh Dũng, Huế
24. Nv Lê Tấn Dũng, Sóc Trăng
25. Gs Trương Quang Dũng, Huế
26. Bs Hà Xuân Dương, Huế
27. Cựu Đại tá Phạm Quế Dương, Hà Nội
28. Ls Nguyễn Văn Đài, Hà Nội
29. Hoàng Thị Anh Đào, Huế
30. Kt Trần Văn Đón, Phan Thiết
31. Bs Hồ Đông, Vĩnh Long,
32. GV Hồ Đông, Vinh
33. Lm Phêrô Nguyễn Hữu Giải, Huế
34. Dn Trần Văn Ha, Đà Nẵng
35. Ks Hoàng Minh Hà, Hải Phòng
36. Gv Lê Thị Bích Hà, Cần Thơ
37. Gs Lê Hữu Hà, Hải Phòng
38. Bs Lê Thị Ngân Hà, Huế
39. Gv Lê Nguyễn Xuân Hà, Huế
40. Vũ Thuý Hà, Hà Nội
41. Ks Đỗ Nam Hải, Sài Gòn
42. Gv Trần Thạch Hải, Hải Phòng
43. Kt Trần Việt Hải, Vũng Tàu
44. Ks Đoàn Thị Diệu Hạnh, Vũng Tàu
45. Dn Nguyễn Thị Hạnh, Đà Nẵng
46. Gv Phan Thị Minh Hạnh, Huế
47. Gs Đặng Minh Hảo, Huế
48. Nv Trần Hảo, Vũng Tàu
49. Nv Trần Mạnh Hảo, Sài Gòn
50. Gv Lê Lệ Hằng, Huế
51. Lm Giuse Nguyễn Đức Hiểu, Bắc Ninh
52. Trần Mai Hoa, Huế
53. Ks Trần Hoàn, Vinh
54. Yt Chế Minh Hoàng, Nha Trang
55. Gv Văn Đình Hoàng, Huế
56. Gv Nguyễn Thị Bích Hồng, Vinh
57. Bs Lê Hùng, Hà Nội
58. Gv Lê Thu Minh Hùng, Sài Gòn
59. Dn Ma Thanh Hùng, Vinh
60. Gs Nguyễn Minh Hùng, Huế
61. Lm Gk Nguyễn Văn Hùng, Huế
62. Trần Hùng, Huế
63. Gv Trần Đình Hùng, Sóc Trăng
64. Dn Trần Văn Hùng, Huế
65. Gv Phan Ngọc Huy, Huế
66. Gv Lê Thị Thanh Huyền, Huế
67. Gv Đỗ Thị Minh Hương, Huế
68. Ths Mai Thu Hương, Hải Phòng
69. Yt Trần Thu Hương, Đà Nẵng
70. PTs Nguyễn Ngọc Kế, Huế
71. Gs Nguyễn Chính Kết, Sài Gòn
72. Ths Nguyễn Quốc Khánh, Huế
73. Gv Nguyễn Đăng Khoa, Huế
74. Cựu Thiếu tá Vũ Kính, Hà Nội
75. Dn Đỗ Trần Kỳ, Hải Phòng
76. Nguyễn Thị Ngọc Lan, Cần Thơ
77. Dn Đỗ Lành, Sài Gòn
78. Nv Bùi Lăng, Phan Thiết
79. Nv Đoàn Lân, Sóc Trăng
80. Gv Tôn Thất Hoàng Lân, Sài Gòn
81. Nv Hồ Liêm, Hà Nội
82. Hội trưởng PGHHTT Lê Quang Liêm, SGN
83. Gv Bùi Quang Linh, Sài Gòn
84. Gv Nguyễn Mỹ Linh, Hà Nội
85. Bs Vũ Thị Hoa Linh, Sài Gòn
86. Gv Hồ Thị Hồng Loan, Đồng Nai
87. Dn Nguyễn Thị Minh Loan, Huế
88. Dn Trần Thị Bích Loan, Hải Phòng
89. Nguyễn Thanh Long, Huế
90. Ms Trần Long, Sài Gòn
91. Lm G. B. Nguyễn Cao Lộc, Huế
92. Lm Phêrô Phan Văn Lợi, Huế
93. Gv Ma Văn Lựu, Hải Phòng
94. Gv Nguyễn Văn Lý, Hải Phòng
95. Gv Nguyễn Văn Lý II, Hải Phòng
96. Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý, Huế
97. Gv Cái Thị Mai, Hải Phòng
98. Gv Cao Thị Xuân Mai, Huế
99. Gv Nguyễn Văn Mai, Sài Gòn
100. Ms Trần Mai, Sài Gòn
101. Nv Hà Văn Mầu, Cần Thơ
102. Gv Phan Văn Mậu, Huế
103. Nv Lê Thị Thu Minh, Cần Thơ
104. Gv Ma Văn Minh, Huế
105. Gv Nguyễn Anh Minh, Sài Gòn
106. Gs Nguyễn Bình Minh, Hà Nội
107. Bs Lê Thị Thanh Nga, Sài Gòn
108. Bùi Kim Ngân, Hà Nội
109. Ths Đặng Hoài Ngân, Huế
110. Lm G. B. Lê Văn Nghiêm, Huế
111. Dn Vũ Văn Nhân, Sóc Trăng
112. Bs Huyền Tôn Nữ Phương Nhiên, Đà Nẵng
113. Ms Ngô Hoài Nở, Sài Gòn
114. Gv Lê Hồng Phúc, Hải Phòng
115. Lm Đa Minh Phan Phước, Huế
116. Ks Võ Lâm Phước, Sài Gòn
117. Lm Giuse Cái Hồng Phượng, Huế
118. Ms Nguyễn Hồng Quang, Sài Gòn
119. Ks Tạ Minh Quân, Cần Thơ
120. Lm Augustinô Hồ Văn Quý, Huế
121. Lm Giuse Trần Văn Quý, Huế
122. Bs Võ Văn Quyền, Vĩnh Long
123. Bs. Trần Thị Sen, Nha Trang
124. Cư sĩ PGHHTT Lê Văn Sóc,Vĩnh Long
125. Ks Hoàng Sơn, Hải Phòng
126. Lm Phaolô Ngô Thanh Sơn, Huế
127. Hoàng Trọng Sĩ, Đồng Nai
128. Trần Sĩ, Huế
129. Dn Lê Thanh Sô, Hà Nội
130. Gs Nguyễn Anh Tài, Đà Nẵng
131. Ks Đỗ Hồng Tâm, Hải Phòng
132. Gs Nguyễn Thành Tâm, Huế
133. Bs. Tạ Minh Tâm, Cần Thơ
134. Gv Tôn Nữ Thanh Tâm, Sóc Trăng
135. Ms Phạm Ngọc Thạch, Sài Gòn
136. Gv Nguyễn Bình Thành, Huế
137. Gv Văn Bá Thành, Huế
138. Gv Trần Thị Minh Thi, Huế
139. Ks Huỳnh Ngọc Thiện, Sóc Trăng
140. Cư sĩ PGHHTT Ng Văn Thơ, Đồng Tháp
141. Ths Trần Mạnh Thu, Hải Phòng
142. Lê Thị Thanh Thuý, Huế
143. Gs Ts Trần Hồng Thư, Sài Gòn
144. Lê Thị Thanh Thủy, Huế
145. Lê Phương Thy, Huế
146. Nhà văn Hoàng Tiến, Hà Nội
147. Cựu Sĩ quan Trần Dũng Tiến, Hà Nội
148. Lm Têphanô Chân Tín, Sài Gòn
149. Gv Nguyễn Khắc Toàn, Hà Nội
150. Nv Tôn Nữ Minh Trang, Phan Thiết
151. Gv Chế Thị Hồng Trinh, Huế
152. Nv Hoàng Trong, Hải Phòng
153. Lm P. Tống Thanh Trọng, Huế
154. Bs Nguyễn Anh Tú, Đà Nẵng
155. Bs Đoàn Minh Tuấn, Sài Gòn
156. Gv Lê Trí Tuệ, Hải Phòng
157. Bs Đoàn Thanh Tùng, Sài Gòn
158. Trần Thị Hoài Vân, Nha Trang
159. Gv Ngô Thị Tường Vi, Quảng Ngãi
160. Ks Đỗ thành Vinh, Hải Phòng
161. Gv Nguyễn Lê Xuân Vinh, Cần Thơ
162. Ths Hồ Ngọc Vĩnh, Đà Nẵng
163. Ks Lâm Đình Vĩnh, Sài Gòn
164. Nv Lại Văn Xê, Hà Nội
165. Bs Nguyễn Thị Yến, Vinh
166. Nguyễn Thị Yến, Huế

TRỞ VỀ
TRANG ĐẦU TIÊN______________________________________________________